Bioak 5 mg Tablet

Etken Madde :
Biotin

Farmasötik Form :
Tablet

Ticari takdim şekli :
30, 60, 90 Tablet

Bu sayfadaki bilgiler Doktorunuz ya da eczacınıza danışma yerine geçmez.