D-3 FEROL 50.000 IU/15 ml Oral Damla
 

Etken Madde : 
Vitamin D3 (Kolekalsiferol)

Farmasötik Form :
Oral damla
Berrak hafif sarı renkli, karakteristik kokulu çözelti.

Ticari takdim şekli : 
Her bir şişede (15 mL) 50.000 IU vitamin D3

Bu sayfadaki bilgiler Doktorunuz ya da eczacınıza danışma yerine geçmez.